תקש״חיז פה ושם

כלים

Freepik

מאגר תמונות, וידאו, קבצים וקטורים, מוקאפים ועוד (חינם + אופציה למנוי)

Unsplash

מאגר תמונות

Pexels

מאגר תמונות וויודאו

Font Awesome

מאגר אייקונים חינמי + אופציה למנוי (ניתן להורדה + שימוש בקוד, אלמנטור ועוד)

Remix Icon

מאגר אייקונים חינמי

Feather

מאגר אייקונים חינמי

Tabler Icons

מאגר אייקונים חינמי

Mockup World

מאגר מוקאפים

Shots

מייצר מוקאפים

Tiny PNG

קימפרוס PNG

Compress JPEG

קימפרוס JPEG

Color Space

מייצר פלטת צבעים

Golden Tonal Palette Generation

מייצר מניפת צבעים

Remove BG

מוריד רקעים

Infogram

מייצר דו״חות אינפוגרפים אינטראקטיבים

Codepen

מאגר קוד

Mobbin

מאגר צילומי מסך של אפליקציות

Angular Material

מאגר קומפוננטות של מטריאל דיזיין באנגולר

Google Page Speed Insights

מנתח Performance של האתר שלכם

Figcomponents

מאגר קומפוננטות מורכבות להעתקה ישירות לפיגמה

Freepik

מאגר תמונות, וידאו, קבצים וקטורים, מוקאפים ועוד (חינם + אופציה למנוי)

Unsplash

מאגר תמונות

Pexels

מאגר תמונות וויודאו

Font Awesome

מאגר אייקונים חינמי + אופציה למנוי (ניתן להורדה + שימוש בקוד, אלמנטור ועוד)

Remix Icon

מאגר אייקונים חינמי

Feather

מאגר אייקונים חינמי

Tabler Icons

מאגר אייקונים חינמי

Mockup World

מאגר מוקאפים

Shots

מייצר מוקאפים

Tiny PNG

קימפרוס PNG

Compress JPEG

קימפרוס JPEG

Color Space

מייצר פלטת צבעים

Golden Tonal Palette Generation

מייצר מניפת צבעים

Remove BG

מוריד רקעים

Infogram

מייצר דו״חות אינפוגרפים אינטראקטיבים

Codepen

מאגר קוד

Mobbin

מאגר צילומי מסך של אפליקציות

Angular Material

מאגר קומפוננטות של מטריאל דיזיין באנגולר

Google Page Speed Insights

מנתח Performance של האתר שלכם

Figcomponents

מאגר קומפוננטות מורכבות להעתקה ישירות לפיגמה